Proč vznikl Nadační fond LEPŠÍ ŽIVOT?

 

Současná doba je doba rychlého tempa. Všichni se přizpůsobujeme internetu a mnohdy ani nevnímáme, jak nám nejen život proplouvá mezi prsty, ale jak nám zejména děti rostou. Někteří rodiče, často pro svou vytíženost, nahrazují své výchovné působení jinými prostředky, a to zejména televizí, počítačem, tabletem atd. Nevnímají pak ani, jak tento způsob výchovy (nevýchovy) dětem ubližuje, jak se mění jejich povahové vlastnosti, jak dochází k průniku násilí do jejich podvědomí a jak se v pubertálním věku stávají neovladatelnými.

U některých dětí vnímáme nekomunikativnost a špatnou výslovnost řeči i ve školním věku. Některé děti mnohdy nejsou samostatné a čekají až je rodič obslouží, a neučiní-li to - dochází ke scénám vzteku.

Ano. Dnešní společnost  je pro některé rodiče náročná. Stoupají sociálně-patologické vlivy na dítě a někdy někteří i zapomínají na to, že smyslem života není KARIÉRA a PENÍZE či HONBA ZA MAJETKY, ale smyslem života je LÁSKA A RODINNÁ POHODA. Ano, vše právě začíná v rodině. Největším darem pro dítě je pak SKVĚLÝ RODIČ, který ví, že je nutné své děti vést k samostatnosti, že je nutné s nimi každodenně komunikovat a při svém výchovném působení jim spíše vyprávět a dávat příklady anebo číst příběhy s poučením.

KNIHA je základním prostředkem pro rozvoj charakteru dítěte !!! Dnes je na trhu obrovská nabídka knižních titulů, které jsou zaměřeny právě i na výchovné působení na děti či mládež.

Pro podporu výchovy a zejména pak čtenářské gramotnosti na ZŠ a rozvoji čtenářské praegramotnosti na MŠ, v naplnění úsilí MŠMT v oblasti vzdělávacích plánů, s možností implementace knih s poučením přímo do rodin, proto vznikl Nadační fond LEPŠÍ ŽIVOT, a to ke dni 10.9.2016.
 

Tento Nadační fond sdružuje prostředky investorů, které jsou pak využity na knižní dary při pořádaných akcích, zejména čtenářské aktivity na základních školách či výchovné akce k rozvoji praečtenářské gramotnosti v mateřských školách. Nezapomínáme ani na čtenářské aktivity v praktických školách, kde jsou také děti velmi potřebné. 

Do každé darované knihy pak vkládáme logo přímého dárce a podporujeme tak i významný marketing pro dárce, aby právě tento dárce měl určitou konkurenční výhodu a získal tak větší pozornost potenciálních klientů.

Stěžejním posláním Nadačního fondu LEPŠÍ ŽIVOT je i podpora malých malotřídních základních škol, zejména v obcích do 500 obyvatel, kde finanční hospodaření těchto škol je velmi náročné a mnohdy nemohou investovat tak, jak by si přály.

S každou podpořenou malotřídní základní školou je pak sepsán DAROVACÍ PROTOKOL, kde je zvýrazněn právě přímý dárce a zřizovatel je povinen o tomto daru a přímém dárci informovat na svých webových stránkách.


Děkujeme všem, kteří se k této podpoře výchovy nejen našich dětí, ale zejména malotřídních základních škol připojí.

Děkujeme všem, kteří navážou s naším NF LEPŠÍ ŽIVOT trvalý vztah.Tým Nadačního fondu LEPŠÍ ŽIVOT

Rozhodli jste se, že naše projekty podpoříte?

Prosíme o vyplnění velmi krátkého dotazníku

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsGi_nMghiUWUl3KTeJH1pdNbPFWK4NfvCB5nIWhkes4rhkw/viewform?vc=0&c=0&w=1  

 

Naši partneři

Vytváří StudioMC na systému PublicMC s podporou MediaMC | © PublicMC 2005 - 2024