Souhlasím se shromažďováním a zpracováním souborů cookies, které zpracovává společnost Google v souladu se svými Zásadami. Více informací ZDE. Rozumím

DAŇOVÉ ASPEKTY NEFINANČNÍCH DARŮ

Nadační fond LEPŠÍ ŽIVOT od svých partnerů může přijímat i NEFINANČNÍ DARY, a to většinou formou služeb na provoz, marketing nebo jinou formu propagace a prezentace nadačního fondu či poskytování výrobků a didaktických pomůcek pro podporu výchovy dětí v MŠ nebo ZŠ.

Nefinanční dary se chovají obdobně jako peněžní dary a vztahují se na ně stejné účetní a daňové předpisy. Přijatý dar je třeba ocenit a zaúčtovat, tj. vykázat v nákladech jako spotřebovaný náklad a současně vykázat ve výnosech jako přijatý dar. 

Pro příjemce daru je tedy nepeněžní dar jak nákladem, tak výnosem. Pokud jde o daňovou stránku, u příjemce nemá nepeněžní dar na základ daně z příjmů žádný vliv. 

U poskytovatele daru jde v případě podnikatelského subjektu o náklad stejně jako v případě peněžního daru a současně o výnos, protože je uskutečněno plnění, tedy dodáno zboží či služba. Plátce DPH proto z poskytnutého daru odvádí DPH. Současně si poskytovatel daru - pokud od příjemce obdrží potvrzení, že dar je k vyjmenovaným veřejně prospěšným účelům - může za podmínek daných zákonem o daních z příjmů dar odečíst jako odčitatelnou položku ze základu daně.

 

Identifikace a základní informace dle zákona

Sídlo: třída T.G.Masaryka 879, 552 03 Česká Skalice

Spisová značka: N 438 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

IČO: 05373450

Účel nadačního fondu: 
- dosahování obecně prospěšných cílů ve školství, zejména však v mateřských školách, a to na podporu výchovy a řešení sociálně patologických jevů systémem aktivizace a motivace k práci s knihou a vnímání tak příběhů s poučením
- podpora výchovných metod učitelského sboru v mateřských školách ve snaze absorbovat výchovné knihy přímo do rodin systémem výchovných akcí, kdy základním oceněním jsou darované knihy pro celý kolektiv dětí

 

 

Vytvořeno na systému PublicMC společností BusinessMC s podporou MediaMC | © PublicMC 2005 - 2020