Souhlasím se shromažďováním a zpracováním souborů cookies, které zpracovává společnost Google v souladu se svými Zásadami. Více informací ZDE. Rozumím

Smlouvy ke stažení

DÁRCE FINANČNÍHO DARU

1) vzor DAROVACÍ SMLOUVY si stáhne a vyplní identifikační údaje dárce, zvolí si oblast, v které chce podpořit duchovní rozvoj dětí v Mateřských školách anebo si přímo zvolí přesně určenou Mateřskou školu a připojí svůj podpis (může být i oskenovaný)
2) vyplněnou DAROVACÍ SMLOUVU uloží ve formátu .PDF a odešle ji na mail: darovacismlouva@email.cz 
3) DÁRCE odešle finanční částku na uvedený bankovní účet a povinně uvádí VARIABILNÍ SYMBOL a SPECIFICKÝ SYMBOL. Do textu dárce pak může napsat jméno dárce.

K 31.12. každého roku - Nadační fond LEPŠÍ ŽIVOT:

1) vystavuje potvrzení o přijatém daru v příslušném kalendářním roce

DAROVACÍ SMLOUVA k vyplnění, podepsání a odeslání  70.66kB
Smlouva o finančním daru na podporu výchovy v mateřských a základních školách

 

Identifikace a základní informace dle zákona

Sídlo: třída T.G.Masaryka 879, 552 03 Česká Skalice

Spisová značka: N 438 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

IČO: 05373450

Účel nadačního fondu: 
- dosahování obecně prospěšných cílů ve školství, zejména však v mateřských školách, a to na podporu výchovy a řešení sociálně patologických jevů systémem aktivizace a motivace k práci s knihou a vnímání tak příběhů s poučením
- podpora výchovných metod učitelského sboru v mateřských školách ve snaze absorbovat výchovné knihy přímo do rodin systémem výchovných akcí, kdy základním oceněním jsou darované knihy pro celý kolektiv dětí

 

 

Vytvořeno na systému PublicMC společností BusinessMC s podporou MediaMC | © PublicMC 2005 - 2020