Smlouvy ke stažení

DÁRCE FINANČNÍHO DARU

1) vzor DAROVACÍ SMLOUVY si stáhne a vyplní identifikační údaje dárce, zvolí si oblast, v které chce podpořit duchovní rozvoj dětí v Mateřských školách anebo si přímo zvolí přesně určenou Mateřskou školu a připojí svůj podpis (může být i oskenovaný)
2) vyplněnou DAROVACÍ SMLOUVU uloží ve formátu .PDF a odešle ji na mail: darovacismlouva@email.cz 
3) DÁRCE odešle finanční částku na uvedený bankovní účet a povinně uvádí VARIABILNÍ SYMBOL a SPECIFICKÝ SYMBOL. Do textu dárce pak může napsat jméno dárce.

K 31.12. každého roku - Nadační fond LEPŠÍ ŽIVOT:

1) vystavuje potvrzení o přijatém daru v příslušném kalendářním roce

DAROVACÍ SMLOUVA k vyplnění, podepsání a odeslání  70.66kB
Smlouva o finančním daru na podporu výchovy v mateřských a základních školách

 

Vytváří StudioMC na systému PublicMC s podporou MediaMC | © PublicMC 2005 - 2024